Δίκτυο & συνεργάτες

Η PQR είναι ένας αναπτυσσόμενος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο
χώρο της Ψηφιακής Κατάρτισης, παρέχοντας διεθνούς κύρους πιστοποιήσεις και
σχεδιάζοντας τις υπηρεσίες της στα μέτρα της ελληνικής αγοράς.

Τον φορέα μας στελεχώνουν άτομα με εμπειρία στον χώρο της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης, ως εκ τούτου σχεδιάζουμε τις υπηρεσίες μας βάσει των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής πραγματικότητας στην πιστοποίηση, αλλά και ειδικότερα των εξεταστικών αναγκών.
Θεωρούμε κάθε Εξ. Κέντρο του Δικτύου PQR άξιο αντιπρόσωπο και συνεργάτη, τόσο παραμένοντας καθημερινά στο πλευρό του, όσο και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του για την στρατηγική αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών μας.

Η PQR ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες της σε Ελλάδα και Κύπρο!


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis


ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis


Μητρωο ΕΚπαιδευτων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta

Πιστοποιήστε τις γνώσεις σας με το elic.

Βρείτε Κέντρο

Γίνετε μέλος του Δικτύου της pqr και συντονιστείτε στις εξελίξεις της πιστοποίησης.

Γίνετε συνεργάτης