elic Expert Certificate

Εξεταστέα ύλη

elic Expert Certificate

 

To elic Expert Certificate πιστοποιεί εξειδικευμένες δεξιότητες σε ανερχόμενους κλάδους της πληροφορικής, όπως Blockchain, Big Data, Machine Learning, IoT και Cyber Security. Επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα έξι πιστοποιητικά που ενισχύουν το βιογραφικό σας.

Χωρίς απαραίτητα να έχετε σχετικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό, μπορείτε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε από την εμπειρία σας ή κάποιο σεμινάριο. Πιστοποιηθείτε με τα elic Expert Certificates και να διεκδικήσετε μια θέση στις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας.

Επιλέξτε αυτό ακριβώς που χρειάζεται το βιογραφικό σας ή το εργασιακό σας περιβάλλον κατακτώντας την επιθυμητή πιστοποίηση, χωρίς περιττά κόστη και χάσιμο χρόνου, διασφαλίζοντας τη σίγουρη πρόσβαση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το elic Expert Certificate περιλαμβάνει:

elic.E.bgd – Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
elic.E.sdc – Ασφάλεια Δεδομένων / Κυβερνοασφάλεια
elic.E.bli – Τεχνολογία Συστοιχιών / Blockchain
elic.E.ble – Τεχνολογία Συστοιχιών – Οικονομικές Εφαρμογές
elic.E.mel – Μηχανική Μάθηση
elic.E.iot – Διαδίκτυο των Πράγματων

Κάθε γνωστικό αντικείμενο πιστοποιείται σε ξεχωριστή εξέταση.

Προαπαιτούμενα για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις:

 

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα έτος σε αντίστοιχο κλάδο
  • Ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης
  • Ή επιτυχής παρακολούθηση αντίστοιχων επιμορφωτικών σεμιναρίων ΚΕΔΙΒΙΔ τουλάχιστον 70 ωρών

 

 

 

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Τα σχήματα πιστοποίησης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά elic Expert Certificates, είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 και αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτά ως ισότιμα από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της European Cooperation for Accreditation.

Tι περιλαμβάνει

elic.E.bgd – Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Με το elic.E.bgd πιστοποιείται η ικανότητα στην ανάλυση δεδομένων, την προετοιμασία πρωτογενών δεδομένων, καθώς και η απεικόνισή τους. Επιπλέον, πιστοποιείται η κατανόηση της εφαρμογής της ανάλυσης δεδομένων στο πλαίσιο της της επιχειρηματικότητας, της στατιστικής ανάλυσης, του φιλτραρίσματος δεδομένων, την χρήση συγκεντρωτικών πινάκων, γραφημάτων, λοιπών τεχνικών και εργαλείων απεικόνισης.

ετικέτες - tags

Big Data & Enterprises

Raw Data sets handling

Statistical Analysis

Data Visualization

Data Analysis Tools

 

elic.E.sdc – Ασφάλεια Δεδομένων / Κυβερνοασφάλεια

Με το elic.E.sdc πιστοποιείται η εξοικείωση με έννοιες και αρχές της προστασίας δεδομένων, τα δικαιώματα των χρηστών, την εφαρμογή και πολιτικών, μέτρων προστασίας, καθώς και την συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις. Επιπλέον, πιστοποιείται η ορθή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ασύρματη σύνδεση, διαμοιρασμό κωδικών και την διαφύλαξη αντιγραφών ασφαλείας.

ετικέτες - tags

Data Protection Policy

Cyber Security

Malware

Cloud Security

Wi-Fi & Network Protection

Password Protection

Backup Policy

elic.E.bli – Τεχνολογία Συστοιχιών / Blockchain

Με το elic.E.bli πιστοποιείται η εξοικείωση με τις βασικές αρχές του blockchain: αλυσίδων, άδειες, sidechains, layers. Επιπλέον, πιστοποιείται η κατανόηση ζητημάτων και τεχνικών κρυπτογραφίας, αποκέντρωσης, καθώς και τεχνολογιών που άπτονται της Τεχνολογίας Συστοιχιών, όπως ΙοΤ, Metaverse, δημόσιο τομέα, gaming, Υγεία, AI αλλά και νομικά ζητήματα.

ετικέτες - tags

CAP – Consistency, Availability, Partition

Hash Functions

Smart Contracts

DAOs

DApps

Hyperledger Fabric

Digital Twins

elic.E.ble – Τεχνολογία Συστοιχιών – Οικονομικές Εφαρμογές

Με το elic.E.ble πιστοποιείται η εξοικείωση με τις βασικές αρχές του blockchain: αλυσίδων, άδειες, sidechains, layers, την επίγνωση των οφελών από την χρήση της τεχνολογία αυτής και τις αλλαγές που επιφέρει στα οικονομικά φαινόμενα της αγοράς μέσα. Επιπλέον, πιστοποιείται η κατανόηση ζητημάτων και τεχνικών κρυπτογραφίας, αποκεντρωμένης οικονομίας, καθώς και τεχνολογιών που άπτονται της Τεχνολογίας Συστοιχιών, όπως ΙοΤ, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, Metaverse και Distributed Ledger Technologies DLT.

ετικέτες - tags

Hash Functions

Smart Contracts

DAOs

DApps

Hyperledger Fabric

DEcentralised FInance

DLT

elic.E.mel – Μηχανική Μάθηση

Με το elic.E.mel πιστοποιείται η εξοικείωση των αρχών της μηχανικής μάθησης, των αναγκών και των δυνατοτήτων της, των διαδικασιών αυτής και των αποτελεσμάτων τους. Συγκεκριμένα με ανάλυση παλινδρόμησης για προβλέψεις, την εκπαίδευση στις  διαδικασίες  και τις λειτουργίες της μηχανικής μάθησης,  καθώς και τον τρόπο  που εφαρμόζονται  αυτές.

ετικέτες - tags

R programming

Linear Regression

Non Linear Regression

Classification

Classification Trees

Random Forests

elic.E.iot – Διαδίκτυο των Πράγματων

Με το elic.E.iot πιστοποιείται η εποπτεία επί των βασικών οδηγών του Διαδικτύου των Πραγμάτων – Internet of Things (IoT) και των επιχειρηματικών προοπτικών που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων νομισματοποίησης. Επιπλέον, πιστοποιείται η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του IoT, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας δικτύου και της συσχέτισης με το υπολογιστικό νέφος, το 5G, τα μεγάλα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, το ψηφιακό δίδυμο και των ζητημάτων ασφαλείας που προκύπτουν από την χρήση του IoT.

ετικέτες - tags

IoT Architecture

Big Data

Cloud

AI

Digital Twin

IoT & Cyber Security

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Γύρω από την πιστοποίηση και την σχέση της με την αγορά και την εκπαίδευση,
διατυπωνονται κάποια συχνά ερωτήματα… Διάβασε τις Συχνές Ερωτήσεις”

READ OUR FAQ