Συχνές Ερωτήσεις

Η pqr είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ύστερα από διεξοδικούς ελέγχους από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς διεθνών προδιαγραφών, είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα σύστημα εξετάσεων ικανό να πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που απαιτούνται για την λειτουργική χρήση του υπολογιστή. Η pqr συνδέεται με το υπόλοιπο οικοσύστημα της πιστοποίησης με διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες καθιστούν την διαδικασία πιστοποίησης αδιάβλητη και τα πιστοποιητικά elic ισχύοντα για κάθε νόμιμη χρήση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.

Τα πιστοποιητικά elic θεμελιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας σε προσόντα, στο χειρισμό κάθε εφαρμογής γραφείου: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων κα. Επιλέγοντας το κατάλληλο πιστοποιητικό elic η γνώση και η ικανότητα σας, μεταφράζεται σε ισχυρό προσόν κατά την διαδικασία πρόσληψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχία στις εξετάσεις της pqr, μέσω του αδιάβλητου και πλέον σύγχρονου εξεταστικού συστήματος που δημιούργησε η pqr ειδικά για τις ανάγκες του ελληνικής αγοράς.

Βεβαίως, μπορείτε να βρείτε τις συνοπτικές οδηγίες για την διαδικασία πιστοποίησης εδώ. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΓΚΠ της pqr.

Βεβαίως, μπορείτε να βρείτε τις συνοπτικές διαδικασίες εδώ. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΓΚΠ της pqr.

Ναι, αναλόγως με το είδος της δυσκολίας που αντιμετοπίζετε μπορείτε να έχετε λειτουργικές διευκολύνσεις ή επιπλέον χρόνο στις εξετάσεις.

Σε κάθε περίπτωση είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η υποβολή ισχύουσας ιατρικής γνωμάτευσης. Παρακαλώ ενημερώστε εγκαίρως την pqr ή το εξεταστικό κέντρο που πρόκειτε να εξεταστείτε.

Το γρηγορότερο που μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος που είναι 2 ημέρες μετά την υποβολής της αίτησης του στο εξεταστικό κέντρο, εφόσον διενεργείται εξέταση στο κέντρο που επέλεξε. Κάντε τώρα αναζήτηση για εξετάσεις στο κέντρο που επιθυμείτε!

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με την pqr.

Τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται απ’ το ΑΣΕΠ είναι:

 • Επεξεργασία Κειμένου – elic.wrd
 • Υπολογιστικά Φύλλα – elic.xcl
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου – elic.web

Τα πιστοποιητικά που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα αυτά είναι το elic professional και το elic professional plus

Μαθήματα παρέχονται τόσο από τους συνεργάτες του Δικτύο της pqr, όσο και από άλλους οργανισμούς εκπαίδευσης. Για τις εξετάσεις της pqr ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει την εκπαίδευση που επιθυμεί χωρίς αυτό να επηρεάζει την συμμετοχή του στις εξετάσεις. Η pqr δεσμεύεται ότι δεν μπορεί να παρέχει διδασκαλία ή προϊόντα εκπαίδευσης, ώστε να διατηρεί την ανεξαρτησία της ως φορέας πιστοποίησης.

Ναι, τα πιστοποιητικά elic αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και από το σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ναι, και ονομάζεται elic professional και απαιτεί μόνο μία εξέταση.

Για κάποιον που δεν αισθάνεται σίγουρος προτείνουμε το elic professional plus στο οποίο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί ξεχωριστά για τα τρία γνωστικά αντικείμενα που απαιτεί το ΑΣΕΠ. Η τιμή παραμένει η ίδια.

Ναι, τα πιστοποιητικά elic δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ισχύουν εφ όρου ζωής!

Υπάρχει δυνατότητα να πιστοποιηθεί κανείς ακόμα και σε μαθητική ηλικία, δεδομένου ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν με μικρή προσπάθεια να πιστοποιηθούν με τα elic.

Το Δίκτυο συνεργαζόμενων εξεταστικών κέντρων της pqr είναι στην διάθεση των υποψηφίων μέσω της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο εξεταστικό κέντρο που επιθυμείτε.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

Οι εξετάσεις της pqr είναι προσωποποιημένες και τόσο για την εγγραφή, όσο και για την εξέταση είναι απαραίτητη η επίδειξη κάποιου εν ισχύ εγγράφου ταυτοπροσωπίας, όπως:

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση απώλειας
 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης
 • Άδεια παραμονής
 • (για ανηλίκους) Πιστοποιητικό γέννησης με σφραγισμένη φωτογραφία

Αυτή την στιγμή όχι. Αναμένεται σύντομα το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης να εναρμονιστεί με το διεθνές, στο θέμα της εξ’ αποστάσεως πιστοποίησης.

H pqr δοκιμάζει τα αντίστοιχα λογισμικά που πρόκειται να υλοποιούν πιστοποιημένες εξετάσεις και να οδηγούν στο ίδιο πιστοποιητικό elic.

Ήδη τα τα μέλη του Δικτύου pqr έχουν εισαχθεί στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και χρησιμοποιώντας υποδομές συγχρονισμού, ως ένα πρώτο βήμα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της πανδημίας.

Η pqr σχεδίασε το elic έτσι ώστε να είναι χρήσιμο σε όλους τους υποψήφιους, ενώ ταυτόχρονα αποδεκτό απ’ όλους όλους τους εργοδότες. Σχεδιάστηκε με τρία κριτήρια:

 • ανταγωνιστικό κόστος με δωρεάν κάθε επανεξέταση, που απέχει χρόνο ενός μηνός απ’ την προηγούμενη
 • νέο πρωτοποριακό και αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα που κατοχυρώνει το κύρος του πιστοποιητικού
 • ευελιξία και ευκολία σε όλες τις διαδικασίες που πλαισιώνουν την εξέταση – αίτηση, δοκιμαστικά τεστ, αλλαγή ημερομηνιών

Όχι, η επιτυχία στις εξετάσεις είναι το μόνο απαραίτητο για την απόκτηση του πιστοποιητικού elic. Αν ο υποψήφιος σημειώνει επιτυχίες στα δοκιμαστικά τεστ της pqr είναι έτοιμος να δώσει εξετάσεις.

Ναι, αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και έχει ισχύ εφ’ όρου ζωής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπάρχει on-line εφαρμογή αναζήτησης για όλα τα πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα που μπορεί να βρεις κανείς εδώ.

Όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά μπορούν να βρεθούν του κωδικού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Επίσης, υπάρχει στον ιστότοπο και λίστα με τα ανακληθέντα πιστοποιητικά.

Η Αίτηση για την συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται στο εξεταστικό κέντρο που επιθυμείτε. Αναζητήστε του συνεργάτες μας εδώ.

Εναλλακτικά, υπάρχει η online φόρμα ενδιαφέροντος. Με την συμπλήρωσή της η pqr αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον υποψήφιο για όλη την διαδικασία μέχρι τις εξετάσεις.

Τα μέλη του Δικτύου pqr αποτελούν εύρωστες εταιρείες εκπαίδευσης που προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές στον εξεταζόμενο. Μάθετε το ακριβές κόστος εξέτασης από το Εξεταστικό Κέντρο που ενδιαφέρεστε να εξεταστείτε.

Υπάρχουν εξετάσεις σε καθημερινή βάση τις οποίες η pqr δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της.

Το ποσοστό επιτυχίας είναι 75% σωστές απαντήσεις από το σύνολο των απαντήσεων αναγνωστικό αντικείμενο.

 • Για την απόκτηση του elic professional το ποσοστό διαμορφώνεται σε 9 σωστές απαντήσεις ανά γνωστικό αντικείμενο, 27 σωστές στο σύνολο της διαθεματικής εξέτασης των 36 ερωτήσεων
 • Για την απόκτηση του elic professional plus το ποσοστό διαμορφώνεται σε 20 σωστές από τις 28 ερωτήσεις, για κάθε μία από τις τρεις μονο-θεματικές εξετάσεις
 • Για την απόκτηση του elic professional 360 το ποσοστό διαμορφώνεται σε 20 σωστές από τις 28 ερωτήσεις, για κάθε μονο-θεματική εξέταση. Το πιστοποιητικό αυτό δεν έχει συγκεκριμένο πλήθος γνωστικών αντικειμένων και μπορεί να ποικίλει από ένα έως έξι γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με τις ανάγκες του υποψηφίου.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΓΚΠ της pqr.

Ναι, ο υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις σε διαφορετικά κέντρα, ύστερα από συνεννόηση με την pqr. Κατά περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση. Για κάθε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας.

Όλες οι εξετάσεις διαρκούν 50’, με μοναδική εξαίρεση την διαθεματική εξέταση του elic professional που διαρκεί 60’.

Η επανεξέταση στο ίδιο κέντρο είναι δωρεάν, μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη εξέταση.

Το κόστος επανεξέτασης, για εξέταση σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από την προηγούμενη εξέταση καθορίζεται απ’ το εξεταστικό κέντρο.

Ναι, αλλά η pqr δεν προτείνει κάποιο, ούτε διαθέτει κάποιο δικό της. Μπορείτε να συμβουλευτείτε κάποιο απ’ τα μέλη του Δικτύου της pqr.