Πως συμμετέχω στις εξετάσεις elic;

Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας Πιστοποίησης

 • Ο υποψήφιος επιλέγει το εξεταστικό κέντρο μέλος του Δικτύου pqr στο οποίο θέλει να εξεταστεί. Για να βρείτε εξεταστικό κέντρο χρησημοποιήστε την μηχανή αναζήτησης στον ιστότοπό μας.
 • Στο εξεταστικό κέντρο ο υποψήφιος συμπληρώνει την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις elic, απαραίτητα έγγραφα:
  • πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*
 • Ο υποψήφιος δηλώνει συμμετοχή σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, σε συνεννόηση με το εξεταστικό κέντρο.
 • Ο υποψήφιος συμμετέχει στις Εξετάσεις elic την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει στο κέντρο, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*
 • Ο υποψήφιος παραλαμβάνει το πιστοποιητικού από το Κέντρο ύστερα από επιτυχημένη συμμετοχή στις Εξετάσεις elic
 • Ο υποψήφιος είναι πλέον κάτοχος του πιστοποιητικού elic

Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr

 

Οδηγίες για Εξετάσεις

 • Την ημέρα των εξετάσεων ο υποψήφιος οφείλει να βρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο τριάντα λεπτά (30’) πριν την προγραμματισμένη ώρα των εξετάσεων
 • Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να φέρει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*, χωρίς το οποίο ΔΕΝ μπορεί να εξεταστεί
 • Σημειώσεις, βοηθήματα και συγγράμματα δεν επιτρέπονται την ώρα της εξέτασης
 • Κατά την ώρα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να συμμορφώνεται στις οδηγίες και υποδείξεις του Επιτηρητή της pqr, καθώς και του υπευθύνου του εξεταστικού κέντρου
 • Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται:
  • η επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων
  • η χρήση βοηθημάτων (σημειώσεων, συγγραμμάτων κτλ)
  • η επικοινωνία με άτομα εκτός της αίθουσας (τηλεφώνημα, βιντεοκλήση, μήνυμα κτλ)

Παράβαση των ανωτέρω κανόνων οδηγεί σε μηδενισμό των εμπλεκόμενων υποψηφίων

 • Ο υποψήφιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον του το επιτρέπει ο Επιτηρητής
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το εξεταστικό κέντρο μετά την λήξη των εξετάσεων
 • Όποιοι υποψήφιοι που αποχωρούν νωρίτερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το εξεταστικό κέντρο

 

Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr.

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εξετάσεις της pqr, καθώς και στην συνέχιση της επαγγελματικής ή σπουδαστικής σας σταδιοδρομίας!

* Έγκυρα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας:

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση απώλειας
 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης
 • Άδεια παραμονής
 • (για ανηλίκους) Πιστοποιητικό γέννησης με σφραγισμένη φωτογραφία

Πιστοποιήστε τις γνώσεις σας με το elic.

Βρείτε Κέντρο

Γίνετε μέλος του Δικτύου της pqr και συντονιστείτε στις εξελίξεις της πιστοποίησης.

Γίνετε συνεργάτης